มอเตอร์ไซค์ใช้ทางจักรยาน…โดนจับปรับหนัก

      เป็นปัญหากันมาอย่างช้านานเรื่องรถมอเตอร์ไซค์ชอบลักไก่ใช้ทางจักรยาน ถ้ามองกันในด้านจริยธรรม ศีลธรรม ความรับผิดชอบ เรียกได้ว่าผิดทุกประตู แล้วรู้ไหมว่าสาเหตุส่วนใหญ่เกิดจากอะไร… “ความมักง่าย” คำตอบง่ายๆ ที่อธิบายได้ทุกประเด็น

แล้วรู้ไหมว่าการขี่มอเตอร์ไซค์ในทางจักรยานมีโทษอย่างไร?

ถ้าว่าด้วยข้อบังคับของ พ.ร.บ.จราจรทางบก การแบ่งแยกการใช้ช่องทางเดินรถไว้อย่างชัดเจน นั่นรวมไปถึงช่องทางเดินรถพิเศษสำหรับจักรยาน เน้นชัดนะว่าช่องทางเดินรถสำหรับจักรยาน นั่นเท่ากับว่ารถชนิดอื่นที่ไม่ใช่รถจักรยานห้ามใช้ช่องทางเดินรถนี้…แล้วถ้ามีรถอื่นใช้ล่ะ!!!

คำตอบคือ “ผิด” ทุกกรณี ถึงแม้ว่าบางถนนหรือเส้นทางเดินรถจักรยานจะไม่มีรถจักรยานใช้สัญจรเลย ก็ห้ามนำรถใดๆ ที่ไม่ใช่รถจักรยานมาใช้ในเส้นทางนั้น ซึ่งถ้าเกิดการดื้อดึงที่จะนำรถอื่นเข้าไปใช้งานก็จะมีความผิดโดยทันที ตามข้อหาฐานความผิด บทมาตรา และอัตราโทษ ตาม พ.ร.บ.จราจรทางบก พ.ศ.2522 (แก้ไขเพิ่มเติมถึง พ.ศ.2538)และการเปรียบเทียบปรับผู้กระทำผิด นั้นให้เป็นไปตามข้อกำหนดของสำนักงาน ตำรวจแห่งชาติ (กรมตำรวจ) ฉบับที่ 3 ลงวันที่ 9 ก.ค. 40 และเพิ่มเติมฉบับที่ 4 ลงวันที่ 3 ธ.ค. 2540 ตามลำดับ ในเรื่อง “ฝ่าฝืนเครื่องหมายจราจร” ซึ่งมีอัตราโทษปรับ 400-1,000 บาท

ยิ่งไปกว่านั้นหากมีการใช้แล้วเกิดอุบัติเหตุในเส้นทางรถจักรยาน ผู้ฝ่าฝืนจะมีความผิดเพิ่มเติมขึ้นอีก 2 กระทง คือมาตรา ม.43(8) ,160 วรรค 3 คือ “ขับรถโดยไม่คำนึงถึงความเดือดร้อนหรือความปลอดภัยของผู้อื่น” มีโทษ จำคุกไม่เกิน 3 เดือน ปรับ 2,000 -10,000 บาท หรือทั้งจำทั้งปรับ และมาตรา ม.43(4) , 157 “ขับรถโดยประมาทอันอาจเกิดอันตรายแก่บุคคลและทรัพย์สิน” ปรับตั้งแต่ 400 – 1,000 บาท

ทางที่ดีในการใช้รถใช้ถนนเราควรให้เกียรติซึ่งกันและกัน อย่าเอาความมักง่ายและสะดวกในการใช้งานเป็นที่ตั้ง เพื่อความปลอดภัยต่อเพื่อร่วมทางและเพื่อนมนุษย์

 

Tagged:

admin24

admin24

RELATED ARTICLES