แบคทีเรีย ภัยที่สัมผัสได้จริงจากคอมพิวเตอร์

ในการใช้คอมพิวเตอร์สิ่งหนึ่งที่หลายคนมักกังวลก็คือการติดไวรัสคอมพิวเตอร์จากการท่องไปในเวบไซต์ต่างๆ รวมทั้งจากสิ่งที่นำมาเชื่อมต่อกับคอมพิวเตอร์อย่าง External Drive หรือ Flash Drive ของคนอื่น แต่สิ่งหนึ่งที่น่ากลัวไม่แพ้กันก็คือแบคทีเรียจริงๆ บนคอมพิวเตอร์ซึ่งส่งผลต่อสุขภาพ

แน่นอนว่าเนื่องจากคอมพิวเตอร์เป็นอุปกรณ์อีเล็กทรอนิกซึ่งไม่ถูกกับน้ำ จึงทำให้ไม่ค่อยมีคนคิดถึงเรื่องการทำความสะอาดนัก และมักรวมไปถึงคีย์บอร์ดที่ใช้ร่วมกับคอมพิวเตอร์ด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคีย์บอร์ดของโน๊ตบุ๊ก เมื่อไม่ได้รับความสนใจเรื่องการทำความสะอาดจึงทำให้คีย์บอร์ดรวมไปถึงสวิตช์เปิด-ปิดและปลั๊กไฟของคอมพิวเตอร์ซึ่งเป็นสิ่งที่มือสัมผัสด้วยกลายเป็นแหล่งสะสมแบคทีเรียที่ติดมากับมือเมื่อใช้งาน

Hand with Keyboard

มีการศึกษาของมหาวิทยาลับอริโซน่าพบว่าบนโต๊ะทำงานทั่วไปมีแบคทีเรียมากกว่าโถนั่งในห้องน้ำถึง 400 เท่า แต่หากจะดูให้ละเอียดลงไปอีกการศึกษาที่ Northwestern Memorial Hospital พบ 2 แบคทีเรียที่ดื้อยาและมีอันตรายถึงชีวิตซึ่งสามารถอยู่บนคีย์บอร์ดได้ 24 ชั่วโมง รวมไปถึงแบคทีเรียอื่นๆ ที่มีอันตรายน้อยกว่าซึ่งสามารถมีชีวิตอยู่ได้ประมาณหนึ่งชั่วโม

ต่อไปนี้คือ 5 คำแนะนำเพื่อหลีกเลี่ยงการเลี้ยงแบคทีเรียบนคีย์บอร์ด จะได้ไม่ต้องเสี่ยงต่อการเจ็บป่วยหรือไม่สบายจาการใช้คอมพิวเตอร์

-จริงๆ แล้วการทำให้คีย์บอร์ดสะอาดต้องเริ่มต้นที่ผู้ใช้ โดยควรล้างมือทั้งก่อนและหลังทำสิ่งต่างๆ กับคีย์บอร์ด เพราะนี่คือขั้นตอนเดียวเกี่ยวกับความสะอาดของคอมพิวเตอร์ที่สามารถใช้น้ำและสบู่ได้อย่างเต็มที่

-เมื่อมือแห้งแล้วจึงปิดคอมพิวเตอร์และดึงปลั๊กคอมพิวเตอร์ออก

-หากเป็นคีย์บอร์ดของคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะควรพลิกคีย์บอร์ดลงแล้วเขย่าเพื่อให้ฝุ่นหรือสิ่งสกปรกต่างๆ ร่วงออกไป รวมไปถึงควรตรวจดูรอยแตกบนคีย์บอร์ดด้วยซึ่งอาจมีสิ่งสกปรกซ่อนอยู่ โดยหากมีสเปรย์ลมหรือลูกยางเป่าลมก็สามารถนำมาใช้เพื่อเป่าสิ่งสกปรกออกไปได้ สำหรับคีย์บอร์ดของโน๊ตบุ๊กควรใช้ลูกยางเป่าลมเป่าฝุ่นและสิ่งสกปรกออกไป

-ใช้ไม้พันสำลีแตะน้ำหรือแอลกอฮอล์ให้เปียกแค่หมาดเล็กน้อยเท่านั้นเช็ดแต่ละคีย์

-ใช้ไม้พันก้านสำลีแตะน้ำหรือแอลกอฮอล์หมาดๆ เช็ดส่วนต่างๆ ของคีย์บอร์ด

Desk Top Computer

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *