กรมการท่องเที่ยว ส่งเสริมศักยภาพชุมชนรับจังหวัดท่องเที่ยวเมืองรอง

กรมการท่องเที่ยวส่งเสริมศักยภาพชุมชนในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดใกล้เคียง ยกระดับที่พักให้เป็นโฮมสเตย์ที่ได้มาตรฐาน รองรับการจัดการแข่งขัน Moto GP ตุลาคมนี้ พร้อมอบรมภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร และเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ที่เรียกว่า “เจ้าหน้าที่ Ask Me”

นายอนันต์ วงศ์เบญจรัตน์ อธิบดีกรมการท่องเที่ยว กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาเปิดเผยว่า กรมการท่องเที่ยวได้จัดเตรียมความพร้อมในฐานะที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการจัดการแข่งขันจักรยานยนต์ทางเรียบ ชิงแชมป์โลก MotoGP รายการ PTT Thailand Grand Prix 2018 ในระหว่างวันที่ 5-7 ตุลาคมนี้ ณ สนามช้าง อินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิต จังหวัดบุรีรัมย์ ทั้งในส่วนของการจัดเตรียมที่พักประเภทโฮมสเตย์ เพื่อรองรับนักท่องเที่ยวและผู้ชมการแข่งขันที่จะเดินทางมาจำนวนมากถึง 300,000 คนในช่วงเวลาดังกล่าว ได้มีที่พักเพียงพอในจังหวัดบุรีรัมย์และจังหวัดที่อยู่ใกล้เคียง ตลอดจนการเตรียมพร้อมบุคลากรด้านการท่องเที่ยวในการเป็นเจ้าบ้านที่ดี และสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ได้อย่างเต็มภาคภูมิ

“สำหรับที่พักโฮมสเตย์ กรมการท่องเที่ยวได้จัดอบรมชุมชน เพื่อเตรียมความพร้อมเข้าสู่มาตรฐานโฮมสเตย์ของกรมการท่องเที่ยว เป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและต่างชาติ ในการเลือกที่พักที่ได้มาตรฐาน และมีโอกาส ได้เรียนรู้และสัมผัสกับวัฒนธรรมท้องถิ่น ซึ่งจะช่วยสร้างความผูกพันระหว่างชุมชนและนักท่องเที่ยว ขณะเดียวกันจะช่วยสร้างงานและรายได้ให้ชุมชนเพิ่มมากขึ้นด้วย โดยที่พักนั้นจะต้องมีความสะอาด ปลอดภัย ปัจจุบันมีโฮมสเตย์ในจังหวัดบุรีรัมย์ที่ได้รับมาตรฐานจากกรมการท่องเที่ยว จำนวน 4 ชุมชน นับเป็นรายหลังทั้งหมด 30 หลัง และจังหวัดใกล้เคียงอีกจำนวนมาก เช่น จังหวัดสุรินทร์ เป็นต้น

สำหรับการเตรียมพร้อมการเป็นเจ้าบ้านที่ดี กรมการท่องเที่ยวได้จัดการอบรมภาษาอังกฤษให้กับบุคลากร และเครือข่ายด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ ที่เรียกว่า “เจ้าหน้าที่ Ask Me” รวม 408 คน ประกอบด้วย การอบรมพัฒนาทักษะด้านภาษาอังกฤษ และการจัดการด้านการท่องเที่ยว เพื่อรองรับการเป็นเจ้าบ้านที่ดีและสนับสนุนการท่องเที่ยวของจังหวัดบุรีรัมย์ ซึ่งนอกจากจะช่วยพัฒนาทักษะการสื่อสารด้านภาษาอังกฤษแล้ว ยังได้รับความรู้เกี่ยวกับงาน MotoGP การแบ่งกลุ่มเพื่อเรียนรู้และฝึกปฏิบัติ การใช้บทสนทนาภาษาอังกฤษในโอกาสต่างๆ อาทิ การต้อนรับและกล่าวทักทาย การแนะนำตัว การสนทนาเบื้องต้นทั่วไป การให้ความช่วยเหลือและความปลอดภัย รวมทั้งการบอกทาง แผนที่ เส้นทาง และการแนะนำสถานที่

Tagged:

admin24

admin24

RELATED ARTICLES