จริงหรือไม่? ที่นมเปรี้ยวช่วยให้รอดพ้นจากการเป่า(แอลกอฮอล์)

จากประเด็นของเหล่ากูรู (กู้รู้) ทั้งหลายที่ออกมาให้ข้อมูลเชิงวิเคราะห์ว่า มีตัวช่วยที่สามารถให้รอดจากด่านตรวจแอลกอฮอล์ได้ ซึ่งจะจริงหรือไม่นั้น ติดตามได้ในข้อมูลต่อไปนี้…

กินนมเปรี้ยวแล้วเป่าผ่าน ชัวร์หรือมั่วกันแน่

ในเรื่องนี้เราได้สอบถามข้อมูลจากเจ้าหน้าที่ตำรวจมาว่า นมเปรี้ยวช่วยได้ในเฉพาะในช่องปาก คนที่ดื่มแอลกอฮอล์เข้าไปแอลกอฮอล์ก็จะอยู่ในกระเพาะไอระเหยก็อยู่ในกระเพาะ ปริมาณความเข้มของแอลกอฮอล์ก็เข้าไปอยู่ในสายเลือด การดื่มนมเปรี้ยวเข้าไปทำให้แอลกอฮอล์ในกระเพาะเจือจางลง แต่เมื่อเข้าไปอยู่ในสายเลือดแล้วไอระเหยของแอลกอฮอล์ก็ยังอยู่

สรุป

คือนมเปรี้ยวช่วยได้นิดเดียวคือ ช่วยหักล้างแอลกอฮอล์ในช่องปาก แต่ในร่างกายไม่ได้หักล้างไปด้วย ไอระเหยยังคงอยู่ในกระเพาะ การดื่มนมเปรี้ยวก็เหมือนการดื่มน้ำเปล่า คือให้เจือจางลงแต่ไม่หมด เรื่องนี้ได้รับการพิสูจน์จากกรมสาธารณสุขแล้ว
ดังนั้นการกินนมเปรี้ยวแล้วเป่าเครื่องตรวจแอลกอฮอล์ เจอแน่นอนเพราะการเป่าเครื่องวัดแอลกอฮอล์จะต้องเป่ายาวให้ลมในปอดออกมา ลมในปอดจะมีแอลกอฮอล์อยู่ จะใช้วิธีการยังไงก็หลอกไม่ได้

นอกจากนี้เจ้าหน้าที่ตำรวจยังบอกกับเราอีกว่า หลักการทำงานของเครื่องวัดแอลกอฮอล์ คือการดูปริมาณแอลกอฮอล์ในลมหายใจ เครื่องนี้จะมีการตรวจสอบจากกรมวิทยาศาสตร์ของกระทรวงอุตสาหกรรมทุก 6 เดือนเพื่อเอาไปเทียบค่าความเที่ยงตรงของเครื่อง หลอดที่เป่าจะมีการเปลี่ยนทุกครั้งที่เป่า เครื่องมือการตรวจจะมีอยู่ 2 ชนิดคือ เครื่องมือตรวจสอบเบื้องต้นทดสอบโดยการยื่นเข้าไปในกระจกให้ผู้ขับขี่พูดเพื่อดูปริมาณแอลกอฮอล์ถ้าไม่มีก็สามารถผ่านได้ ถ้ามีตัวเลขขึ้นต้องลงมาพิสูจน์ค่าจริงโดยการเป่าที่เครื่องมือตรวจสอบวัดค่าแอลกอฮอล์ ผ่านหลอดถ้าแอลกอฮอล์เกินที่กำหนดไว้เครื่องจะพิมพ์ค่าตัวเลขออกมา แล้วทางเจ้าหน้าที่ก็จะแจ้งข้อหาจับกุม

Tagged:

admin24

admin24

RELATED ARTICLES