ใบขับขี่สมาร์ทการ์ดใช้ในต่างประเทศได้เลย แล้วถ้าอยากนำรถไปด้วยต้องทำอย่างไร?

ใครที่อยากขี่หรือขับรถเดินทางท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศอาเซียนตอนนี้นับว่าเป็นเรื่องง่ายไม่น้อย เพียงแค่ขอเอกสาร “หนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ” หรือ “พาสปอร์ตรถ” และ “แผ่นป้ายทะเบียนรถที่เป็นภาษาอังกฤษ” ก็สามารถนำรถไปขับในประเทศเพื่อนบ้านได้โดยไม่ยากเย็นนัก

ขั้นตอนการเตรียมเอกสารขอ “หนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ” เพื่อนำรถไปรถต่างประเทศ

-สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนรถ
-บัตรประจำตัวประชาชนของเจ้าของรถ หรือสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล (กรณีรถติดไฟแนนท์)
-หนังสือมอบอำนาจ (กรณีมิได้มาดำเนินการด้วยตนเอง)
-บัตรประจำตัวประชาชนผู้มอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ

ในการยื่นขอ “หนังสืออนุญาตรถระหว่างประเทศ” จะมีค่าใช้จ่าย 55 บาท และจะได้รับพาสปอร์ตรถภายใน 2 วันทำการ และพาสปอร์ตรถจะมีระยะเวลาการสิ้นอายุ ตรงตามกำหนดวันสิ้นอายุภาษีรถประจำปี สามารถยื่นคำขอพาสปอร์ตรถได้ ณ กรมการขนส่งทางบก หรือ สำนักงานขนส่งทั่วประเทศ

สำหรับการยื่นขอแผ่นป้ายทะเบียนรถที่แสดงประเทศ ให้ยื่นคำขอพร้อมหลักฐาน โดยในส่วนกลางติดต่อ ณ สำนักงานขนส่ง เขตพื้นที่ที่รถนั้นจดทะเบียนอยู่ ส่วนภูมิภาค ติดต่อที่สำนักงานขนส่งจังหวัด หรือสำนักงานขนส่งจังหวัด สาขาที่รถนั้นจดทะเบียนอยู่ โดยมีค่าใช้จ่ายจำนวน 205 บาท และจะได้รับแผ่นป้ายทะเบียนรถภายใน 20 วัน

ส่วนในกรณีเจ้าของรถแต่ไม่ไช่คนนำรถไปรถต่างประเทศ

ต้องมีหนังสือมอบอำนาจนำรถออกด้วยดังนี้ หนังสือมอบอำนาจนำรถออกนอกราชอาณาจักร และ อากรแสตมป์ 10 บาท ในกรณีเจ้าของรถไม่ได้ขับรถเองหรือ รถติดไฟแนนซ์อยู่, สำเนาทะเบียนบ้าน บัตรประชาชนผู้มอบอำนาจ เจ้าของรถหรือผู้มีอำนาจลงนามของไฟแนนซ์ พร้อมลายเซ็นรับรอง

เมื่อเตรียมเอกสารที่กรมการขนส่งเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็มาถึงการยื่นเอกสารกับด่านตรวจคนเข้าเมืองฝั่งไทย ณ ด่านที่จะนำรถออก โดยกรอกเอกสารแบบคำขอรายการเกี่ยวกับพาหนะขาเข้าและขาออก  (ตม. ๒)  และ แบบคำขอบัญชีคนโดยสาร (ตม. ๓) รถ 1คัน ต้องมีแบบคำขอ ตม.2 และตม.3 อย่างละ 2 แผ่น เพื่อดำเนินการทั้งขาออกและขาเข้า ซึ่งมีเอกสารประกอบมีดังนี้

-สำเนาทะเบียนรถ พร้อมหน้าเสียภาษี
-สำเนาใบขับขี่ ผู้นำรถออกไป
(ในกรณีเสาร์-อาทิตย์ หรือนอกเวลาราชการ เสียค่าล่วงเวลาอีกสำหรับรถยนต์ คันละ 100 บาท)

เมื่อเสร็จสิ้นขั้นตอนทั้งหมดเราก็จะสามารถนำรถมอเตอร์ไซค์ไปใช้ในประเทศเพื่อนบ้านได้อย่างถูกต้องและสบายใจ แต่ก็อย่าลืมซื้อประกันรถในประเทศที่เรากำลังจะเดินทางท่องเที่ยวไว้ด้วย เพื่อความปลอดภัยในการเดินทางด้วยนะ….

Tagged:

admin24

admin24

RELATED ARTICLES