4 ปัจจัยเพิ่มความดันโลหิตสูงที่คุณคาดไม่ถึง

ระดับความดันโลหิตเป็นหนึ่งในสิ่งที่สามารถบ่งบอกถึงสุขภาพได้ ซึ่งเป็นที่รู้กันว่าการไม่ออกกำลังกาย รับประทานอาหารที่มีเกลือมาก ความอ้วน การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์มาก การสูบบุหรี่ล้วนเป็นสาเหตุทั่วไปที่ทำให้ความดันโลหิตสูง แต่นอกจากนี้แล้วยังมีสาเหตุอื่นที่เพิ่มความเสี่ยง โดยที่คุณไม่สามารถแก้ไขได้

       ประวัติครอบครัว

ประวัติครอบครัวเป็นปัจจัยสำคัญหากไม่มีปัจัยอื่นในการเพิ่มความเสี่ยงให้ความดันโลหิตสูง ครอบครัวและกลุ่มคนที่มีสายเลือดใกล้ชิดสามารถใช้ในการประเมินได้ว่าคุณมีความเสี่ยงที่จะมีระดับดันโลหิตที่สูงหรือไม่ เพราะหากคุณมีความดันโลหิตสูงโดยไม่ไม่มีปัจจัยเสี่ยงอื่น ความเกี่ยวกันในครอบครัวจะเป็นสาเหตุ เนื่องจากหากมีบางคนในครอบครัวที่มีปัญหาเรื่องความดันโลหิตก็มีโอกาสที่จะเกิดกับคุณด้วย

อายุ ความดันโลหิตสูง

         อายุ

อายุที่มากขึ้นยังส่งผลต่อระดับความดันโลหิตด้วย เพราะเมื่ออายุมากขึ้นร่างกายของคุณจะเริ่มถอถอย ระดับความดันโลหิตที่สูงขึ้นจึงเป็นหนึ่งในสิ่งที่คุณได้มาพร้อมอายุ

         เพศ

เพศเป็นอีกสิ่งที่มีบทบาทสำคัญต่อความเสี่ยงในการทำให้เกิดความดันโลหิตที่สูง โดยจะเป็นปัจจัยที่ควบคู่ไปกับอายุ อย่างผู้ชายจะมีความเสี่ยงในการเกิดความดันโลหิตสูงที่อายุ 64 ปี ขณะที่ผู้หญิงอาจเสี่ยงมีความดันโลหิตที่สูงเมื่ออายุ 65 ปี ไม่ได้หมายความว่าหากไม่มีปัจจัยเสี่ยงอื่นแล้วจะเกิดความดันโลหิตสูงที่อายุข้างต้นเท่านั้น เพราะยังมีโอกาสที่จะมีระดับความดันที่สูงในช่วงอายุอื่นด้วย เพียงแต่มีความเสี่ยงสูงในอายุที่ระบุ

เชื้อชาติ ความดันโลหิตสูง

         เชื้อชาติ

มีการสำรวจในอเมริกาพบว่าคนที่มีเชื้อสาย African-American มีอาการความดันโลหิตสูงในจำนวนที่โดดจากคนที่มีภูมิหลังจากเชื้อชาติอื่น ซึ่งไม่ยังไม่สามารถหาสาเหตุที่ชัดเจนถึงเรื่องนี้ได้

Tagged:

admin24

admin24

RELATED ARTICLES