สัมมนาประจำปีผู้บริหาร ซัมมิท แคปปิตอล มุ่งเน้นคุณภาพเป็นหัวใจสำคัญ

วิชิต พยุหนาวีชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด พร้อมคณะผู้บริหาร 24 คน ร่วมกิจกรรมสัมมนาผู้บริหารประจำปี “2018 Annual Management Team Synergy”

เพื่อกระชับความสัมพันธ์ สร้างความแข็งแกร่งของทีมงาน และระดมความคิดในการพัฒนาให้องค์กรเติบโตอย่างยั่งยืน รวมทั้งร่วมวางแผนและกำหนดเป้าหมายการเติบโตสู่อนาคต โดยมุ่งเน้นเรื่องคุณภาพเป็นหัวใจหลักในการดำเนินงานเพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำในตลาดสินเชื่อเช่าซื้อรถมอเตอร์ไซค์ และสินเชื่อส่วนบุคคลซัมมิท แคปปิตอลในประเทศไทย ณ โรงแรม Centara Grand Beach Resort Phuket

Tagged:

admin24

admin24

RELATED ARTICLES