กลุ่มเซ็นทรัล ผนึกกำลังจัดสัปดาห์สิ่งแวดล้อมโลก

กลุ่มเซ็นทรัล ผนึกกำลังภาคีด้านสิ่งแวดล้อมจัดสัปดาห์สิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day 2018 : Beat Plastic Pollution

กลุ่มเซ็นทรัล  ร่วมกับ กรุงเทพมหานคร  โครงการสิ่งแวดล้อมแห่งสหประชาชาติ (United Nations Environment Programme: UNEP) รวมถึงภาคีเครือข่ายในไทยและระดับสากล ทั้งภาครัฐและเอกชนด้านสิ่งแวดล้อม จัดกิจกรรมเนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายน ในงานสัปดาห์สิ่งแวดล้อมโลก 2018 ภายใต้แนวคิด Beat Plastic Pollution “รักษ์โลก ลดพลาสติก” พร้อมคำขวัญลดใช้พลาสติกที่ว่า “ถ้าใช้ซ้ำไม่ได้ ก็ควรเลิกใช้” (If you cant reuse it, refuse it) ด้วยเป้าหมายปรับเปลี่ยนพฤติกรรม ภายใต้ Concept CHANGE! : Change your behavior, Change your mind ระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน ณ ลาน EDEN ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์

ทั้งนี้ กลุ่มเซ็นทรัล เป็นองค์กรค้าปลีกแห่งแรกของไทย  ที่ริเริ่มแคมเปญลดการใช้ถุงพลาสติก-ถุงกระดาษ “NO BAG NO BAHT” อย่างจริงจัง ต่อเนื่องมาตั้งแต่ปี 2551 จนถึงปัจจุบัน มีอัตราการใช้ถุงพลาสติก ลดลงถึง 13 ล้านใบ  คิดเป็น 31 %   รวมทั้งโครงการผลิตถุงชีวภาพ หรือ Bio Degradable Bag ที่สามารถย่อยสลายได้เองตามธรรมชาติภายใน 1 ปี และมีนโยบายจะประกาศรณรงค์ยกเลิกการใช้ถุงพลาสติกภายในห้างสรรพสินค้าในเครือเซ็นทรัลต่อไป

นอกจากนั้น กลุ่มเซ็นทรัล ยังริเริ่มโครงการนำขวดพลาสติกที่ใช้แล้วมาเพิ่มมูลค่า ผ่านเครื่องรับซื้อขวดอัตโนมัติ Goes Green Refund Machine  รับคูปองนำไปใช้เป็นส่วนลดจากร้านค้าในเครือเซ็นทรัล ซึ่งในงานสัปดาห์สิ่งแวดล้อมโลกปีนี้  ได้นำเครื่องนี้มาจัดแสดงและให้ทดลองใช้ที่บูธ “เซ็นทรัลทำ” ตลอดสัปดาห์สิ่งแวดล้อมโลกในปีนี้ กลุ่มเซ็นทรัล ยังได้รณรงค์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ ECO FRIENDLY ภายในศูนย์การค้า Central World, Zen, Tops, และ Super Sport อีกด้วย

สำหรับกิจกรรมในงานสัปดาห์สิ่งแวดล้อมโลก World Environment Day 2018 ระหว่างวันที่ 5 – 7 มิถุนายน ที่ลานอีเดน 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ นั้น    ประกอบด้วยนิทรรศการและกิจกรรมด้านสิ่งแวดล้อม     ภายใต้แนวคิดBeat Plastic Pollution เน้นรณรงค์ลดการใช้พลาสติก โดยเฉพาะพลาสติกชนิดใช้ครั้งเดียวแล้วทิ้ง (single use plastic) เช่น หลอดพลาสติก, ถุงพลาสติก และขวดน้ำ ซึ่งพบว่าทั่วโลกมีการใช้ถุงพลาสติก 500,000 ล้านใบต่อปี โดยคนไทยใช้ถุงพลาติก 8 ใบต่อวัน ขณะที่ชาวยุโรปใช้เพียง 5 ใบต่อเดือน เกินกว่าครึ่งของพลาสติกพบเป็นขยะอยู่ในทะเล ซึ่งประเทศไทยทิ้งขยะลงทะเลสูงเป็นอันดับ 6 ของโลก ทำให้สัตว์น้ำตายมากถึงปีละ 1 ล้านตัว และเฉพาะในพื้นที่ กทม. สามารถจัดเก็บขยะถุงพลาสติกได้มากกว่า 80 ล้านชิ้นต่อวัน  เพื่อให้เห็นถึงผลกระทบของขยะในทะเล มีการติดตั้ง อุโมงค์ VR  ซึ่งจำลองความรู้สึกให้เหมือนอยู่ในเรือดำน้ำและสำรวจสภาพใต้มหาสมุทรที่เต็มไปด้วยขยะพลาสติก นอกจากนั้นยังได้มีการนำถุงพลาสติกใช้แล้วมารังสรรค์ให้เป็นผลงานประติมากรรมจากถุงพลาสติกใช้แล้วที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในไทย (กว้าง 3.6 ยาว 10.2 สูง 5.1 เมตร) โดยฝีมือของนิสิตคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์(INDA) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  โดยในวันเดียวกันนี้ทั่วโลกจะจัดทำประติมากรรมรูปแบบต่างๆ เพื่อแสดงออกถึงการรณรงค์อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมร่วมกัน  ซึ่งไทยได้รับเลือกให้จัดงาน ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์แห่งนี้

Tagged:

admin24

admin24

RELATED ARTICLES